Đảng bộ Petrolimex Thanh Hóa học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII

Tống Vĩnh ThụyPhó phòng TCHC - Petrolimex Thanh Hóa
10:30' SA - Thứ hai, 29/03/2021

Tại văn phòng Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, trong 02 ngày 27 và 28/3/2021. Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Đảng bộ Petrolimex Thanh Hóa) cùng với 41 điểm cầu của các đơn vị trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty chủ trì hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty Xăng dầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là thành phần cán bộ chủ chốt, gồm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, chi ủy/bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị và các đảng viên thuộc khối văn phòng Công ty.

Hội nghị đã tiếp thu Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ nhằm nhận thức sâu sắc 5 chuyên đề của hội nghị:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt).

Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt).

Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt).

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam (do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt).

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia (do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt).

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng trong những năm qua luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước tiếp cận, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn