Tin tức - Sự kiện
  • Biểu dương CHXD Cầu Quan đơn vị dẫn đầu thi đua tháng 8/2018

    18/09/2018 04:48' CH
    Sáng ngày 18.9.2018 tại CHXD Cầu Quan, Lãnh đạo Công ty xăng dầu Thanh Hóa tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể cửa hàng đạt thành tích dẫn đầu thi đua tháng 8/2018, với sản lượng xuất bán lẻ xăng dầu vượt 21,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
21.620
22.050
21.470
21.890
19.910
20.300
18.160
18.520
18.060
18.420
16.550
16.880
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Petrolimex và PetroVietnam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

    19/09/2018 05:30' CH
    Trên cơ sở các điều kiện của Thỏa thuận này, Petrolimex và PetroVietnam sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể, các chương trình hành động, phương án thực thi nhằm đạt được mục tiêu mà hai bên đã thống nhất